Pronájmy

 

V souladu s opatřeními vlády ČR a s cílem chránit rizikovou skupinu obyvatel Kulturní centrum Líšeň do odvolání ruší nebo pozastavuje většinu svých aktivit. Podrobnější informace najdete na stránce Nouzový stav.


 

Co bude opět platit po uvolnění omezujících opatření

Kulturní centrum Líšeň nabízí možnost pronájmů prostor pro různé typy akcí a aktivit, jako jsou koncerty, divadla, výstavy, plesy, společenské akce, prezentace, semináře, besedy, svatby, kurzy a cvičení.

Disponujeme dvěma budovami: kulturním domem DĚLŇÁK a volnočasovým centrem KOTLANKA.

Prohlídky prostor jsou možné po předchozí domluvě:

  • DĚLŇÁK – Josef Kšica, tel.: 734 313 652, e-mail: technik@kclisen.cz
  • KOTLANKA – Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz

Zájemce o pronájem si dovolujeme upozornit, že naše prostory jsou poměrně hodně vytížené, a proto doporučujeme rezervovat si volné termíny s předstihem. Z kapacitních důvodů nejsme schopni – při nejlepší vůli – vyhovět všem požadavkům. Relevantním dokumentem pro užití prostor je námi potvrzená rezervace a následně podepsaná Smlouva o nájmu nebytových prostor. Děkujeme za pochopení!

Žádost o poskytnutí nebytových prostor (pronájem) a podrobnosti o budovách, možnostech a podmínkách pronájmu najdete na dalších stránkách (vnořených položkách nabídky):

 

DĚLŇÁK LÍŠEŇ | KOTLANKA LÍŠEŇ