Pronájmy prostor

V budovách Kulturního centra Líšeň je od 5. října 2020 do odvolání  OMEZEN PROVOZ, a to v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem, souvisejícími hygienicko-epidemiologickými opatřeními a příkazem ředitelky KCL.

Jedná se zejména o ZÁKAZ hromadných akcí ve vnitřních prostorách o vyšším počtu než 10 osob, dále akcí, při kterých se převážně zpívá (včetně zkoušek) a konzumace potravin a alkoholických nápojů. Současně žádáme o STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ, zejména o pohyb v prostorách centra se zakrytými ústy a nosem, dodržování platných rozestupů a používání dezinfekce.

Informace o dalších nařízeních jsou uvedeny v pokynech pro návštěvníky budov KCL.


 

Kulturní centrum Líšeň nabízí možnost pronájmů prostor pro různé typy akcí a aktivit, jako jsou koncerty, divadla, výstavy, plesy, společenské akce, prezentace, semináře, besedy, svatby, kurzy a cvičení.

Disponujeme dvěma budovami: kulturním domem DĚLŇÁK a volnočasovým centrem KOTLANKA.

Prohlídky prostor jsou možné po předchozí domluvě:

  • DĚLŇÁK – Josef Kšica, tel.: 734 313 652, e-mail: technik@kclisen.cz
  • KOTLANKA – Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz

Zájemce o pronájem si dovolujeme upozornit, že naše prostory jsou poměrně hodně vytížené, a proto doporučujeme rezervovat si volné termíny s předstihem. Z kapacitních důvodů nejsme schopni – při nejlepší vůli – vyhovět všem požadavkům. Relevantním dokumentem pro užití prostor je námi potvrzená rezervace a následně podepsaná Smlouva o nájmu nebytových prostor. Děkujeme za pochopení!

Žádost o poskytnutí nebytových prostor (pronájem) a podrobnosti o budovách, možnostech a podmínkách pronájmu najdete na dalších stránkách (vnořených položkách nabídky):

 

DĚLŇÁK LÍŠEŇ | KOTLANKA LÍŠEŇ