KLUBY A SETKÁNÍ

 

Kluby se pravidelně, obvykle jedenkrát za týden, scházejí na Kotlance v Klubovně. Konkrétní termíny všech klubových akcí najdete na stránce Program, v Kalendáři a v Líšeňských novinách..

Bez přihlášek a zdarma, prostě přijďte. Výjimku tvoří klubový program, kde je vstupné vyžadováno, obvykle na straně partnera. Tato informace je vždy u příslušného programu speciálně uvedena. Více informací na telefonu 734 313 653 nebo e-mailu drazanova@kclisen.cz.

Aktivity probíhají v souladu s aktuálním Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Prosíme naše návštěvníky a účastníky kurzů o dodržování podmínek provozu aktivit a Provozního řádu KC Lišeň.


 

SENIORSKÝ KLUB RÉVA

Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (ty jsou nutné pouze u některých kapacitně omezených akcí a aktivit – např. u exkurzí). 

Klubová setkání probíhají obvykle každý čtvrtek od 14:00. Vstup zdarma, pokud není v programu uvedeno jinak.

Termíny procházek, exkurzí, výletů a podobně mohou být realizovány v jiných dnech. Prosím sledujte aktuální program na našem webu a v Líšeňských novinách.

Koordinátor Silvie Dražanová – drazanova@kclisen.cz.


 

POČÍTAČOVÁ PORADNA

Poradíme a pomůžeme v práci s Vašimi počítači, tablety a telefony – vezměte je s sebou. Budete pracovat na svém přístroji. Pokud máte pevný počítač a není tedy možné jej přenést, přijďte i tak, náš lektor si poradí!

Poradna se otevírá dvakrát měsíčně, obvykle ve čtvrtek od 15:00 do 17:00. Konkrátní termíny najdete na stránce Program, v Kalendáři a v Líšeňských novinách.

Lektor Ing. Ladislav Škraňka – webmaster@kclisen.cz


 

TAROKOVÝ KLUB

Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Klub je určen osobám starším 18 let. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška.

Klub se schází v úterý od 17:00 do 20:00 v Klubovně. Vstup zdarma.

Lektor Karel Kabelka.