KLUBY A SETKÁNÍ

 

Kluby se pravidelně, obvykle jedenkrát za týden, scházejí na Kotlance v Klubovně. Konkrétní termíny všech klubových akcí najdete na stránce Program, v Kalendáři a v Líšeňských novinách..

Bez přihlášek a zdarma, prostě přijďte. Výjimku tvoří klubový program, kde je vstupné vyžadováno, obvykle na straně partnera. Tato informace je vždy u příslušného programu speciálně uvedena. Více informací na telefonu 734 313 653 nebo e-mailu drazanova@kclisen.cz.

Aktivity probíhají v souladu s aktuálním Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Prosíme naše návštěvníky a účastníky kurzů o dodržování podmínek provozu aktivit a Pokynů pro návštěvníky KC Líšeň.


Program na aktuální měsíc po kliknutí na obrázek níže

 

SENIORSKÉ CENTRUM RÉVA

Klubová setkání přinášejí možnost potkávat se, něco prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (ty jsou nutné pouze u některých kapacitně omezených akcí a aktivit – např. u exkurzí). 

Klubová setkání probíhají obvykle ve čtvrtek od 14:00. Vstup zdarma, pokud není v programu uvedeno jinak.

Termíny procházek, exkurzí, výletů a podobně mohou být realizovány i v jiných dnech. Prosím sledujte aktuální program na našem webu a v Líšeňských novinách.

Koordinátor Silvie Dražanová – drazanova@kclisen.cz.


 

POČÍTAČOVÁ PORADNA

Poradíme a pomůžeme v práci s Vašimi počítači, tablety a telefony – vezměte je s sebou. Budete pracovat na svém přístroji. Pokud máte pevný počítač a není tedy možné jej přenést, přijďte i tak, náš lektor si poradí!

Poradna se otevírá dvakrát měsíčně, obvykle ve čtvrtek od 15:00 do 17:00. Konkrátní termíny najdete na stránce Program, v Kalendáři a v Líšeňských novinách.

Lektor Ing. Ladislav Škraňka – webmaster@kclisen.cz


 

TAROKOVÝ KLUB

Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Klub je určen osobám starším 18 let. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška.

Klub se schází v úterý od 17:00 do 20:00 v Klubovně. Vstup zdarma.

Lektor Karel Kabelka.