Nouzový stav od 5. října 2020

 

Do odvolání jsou zrušeny listopadové i prosincové akce – s výjimkou Vážné hudby na zámku ve čtvrtek 10. 12. 2020.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR, v souladu s usnesením vlády ČR, souvisejícími hygienicko-epidemiologickými opatřeními, příkazem ředitelky KCL a s cílem chránit rizikovou skupinu obyvatel Kulturní centrum Líšeň do odvolání OMEZUJE PROVOZ níže uvedených kurzů a klubů.

 • Zdravá záda – junioři, pondělí od 16:00, lektor Valerie Peclová
 • Pondělí jóga, pondělí od 16:45, lektor Magda Rudolfová
 • Čtvrteční jóga, čtvrtek od 9:00, lektor Magda Rudolfová
 • Rehabilitační cvičení pro seniory v rámci Seniorského klubu Réva, čtvrtek od 16:00 a 17:00 hodin, lektor Petra Pospíchalová Sušická
 • Zdravá záda -junioři, pondělí 16:00 – 16:45, kurz naplněn
 • Angličtina pro seniory – všechny pokročilosti, středa, lektor Jarka Sobotoková. Kurz bude ode 14. 10. 2020 do odvolání probíhat on-line. V případě, že máte problém s připojením Vašeho zařízení na lekci, prosím, kontaktujte nás na tel. č. 734 313 653 nebo e-mailu info@kclisen.cz
 • Seniorský klub Réva, čtvrtek od 14:00, lektor Silvie Dražanová. Klubová setkání vnitřní i venkovní se do odvolání nekonají, a to včetně pravidelného Rehabilitačního cvičení pro seniory (čtvrtek 16:00 a 17:00, lektor Petra Pospíchalová Sušická)
 • Tarokový klub, úterý od 17:00, lektor Karel Kabelka
 • Šachový klub, pondělí od 16:00, lektor Karel Pelikán
 • Počítačová poradna, dva čtvrtky v měsíci od 15:00, lektor Ing. Ladislav Škraňka – setkání se odvolání nekonají.

Žádáme všechny návštěvníky a lektory o striktní dodržování:

 • HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ, zejména pohybování se v prostorách centra se zakrytými ústy a nosem, dodržování platných rozestupů a používání dezinfekce,
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY, zejména o omezení hromadných akcí ve vnitřních prostorách, pohybových aktivit, volnočasových aktivit, umělecké činnosti a konzumace potravin a alkoholických nápojů.

Podrobnější informace a pokyny k provozu centra jsou uvedeny v pokynech pro návštěvníky budov KCL.

Další pokyny a informace budou aktualizovány v návaznosti na opatření vlády v rámci nouzového stavu.

Po uvolnění opatření budou kurzy standardně pokračovat a neuskutečněné lekce placených kurzů, a to Pondělní jóga, Čtvrteční jóga a Zdravá záda – junioři, budou nahrazovány. Kurzy Angličtiny pro seniory budou pokračovat on-line, náhrady tedy nejsou plánovány. Informace o provozu a náhradách budou aktuálně zveřejněny na našem webu a zapsaní účastníci budou informováni e-mailem.

Pro informace o aktivitách, jejichž provozovatelem není Kulturní centrum Líšeň, kontaktujte jejich zřizovatele nebo lektora.