KOTLANKA Líšeň – volnočasové centrum

ADRESA: Kotlanova 7, Brno-Líšeň. ZDE se můžete podívat na mapu.

KOTLANKA se nachází v pasáži stavby občanské vybavenosti z počátku 90. let minulého století.

PRONÁJEM KOTLANKY

Prostřednictvím našeho rezervačního systému si můžete k pronájmu objednat Baletní sál, Hernu, Klubovnu, Zrcadlový sál.

Do doby plného zprovoznění našeho rezervačního systému se s objednávkami obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu. Děkujeme za spolupráci.

Kontaktní osoba pro pronájem nebytových prostor KC Líšeň: Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz.

Po rezervaci prostor obdržíte potvrzení o předběžné rezervaci a následně vás bude kontaktovat pracovník centra, se kterým dohodnete podrobnosti pronájmu (organizačně-technické záležitosti, návrh nájemní smlouvy). Po podpisu smlouvy a platbě nájmu bude rezervace potvrzena. K dokončení rezervace máte 10 pracovních dnů ode dne kontaktování pracovníkem centra.