KOTLANKA Líšeň – volnočasové centrum

ADRESA: Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno-Líšeň

Kotlanka se nachází v pasáži stavby občanské vybavenosti z počátku 90. let. V prostorách volnočasového centra jsou k dispozici cvičební sály a konferenční prostory.

Cvičební sály

Vybavení – taneční tyče, zrcadla, podložky, možnost uskladnění vlastních pomůcek.
Možné aktivity – pohybové aktivity pro všechny generace, tanec, cvičení, meditace, skupinová sezení, rituály, divadelní představení, hry pro děti i dospělé.

Baletní sál
Výměra 93,7 m2, kapacita max. 20 osob
Zrcadlový sál
Výměra 149 m2, kapacita max. 20 osob

Konferenční prostory

Vybavení – židle, stoly, tabule, dataprojektor
Možné využití – přednášky, semináře, besedy, školení, promítání, porady, firemní školení, zkoušky a nácviky souborů – pěveckých, tanečních, vernisáže, oslavy, degustace, předváděcí a prodejní akce, výkupy, burzy, nabídka prodeje zboží, jazykové a vzdělávací aktivity, pěvecké a hudební aktivity, rukodělné aktivity, stolní hry.

Herna – učebna
Výměra 58,1 m2, kapacita max. 30 osob
Klubovna
Výměra 82 m2, kapacita max. 30 osob

PRONÁJEM KOTLANKY

Prostřednictvím našeho rezervačního systému si můžete k pronájmu objednat Baletní sál, Hernu, Klubovnu, Zrcadlový sál.

Kontaktní osoba pro pronájem nebytových prostor KC Líšeň:
Petra Pazderová, tel.: 734 546 149, e-mail: pazderova@kclisen.cz.

Po rezervaci prostor obdržíte potvrzení o předběžné rezervaci a následně vás bude kontaktovat pracovník centra, se kterým dohodnete podrobnosti pronájmu (organizačně-technické záležitosti, návrh nájemní smlouvy).

Po podpisu smlouvy a platbě nájmu bude rezervace potvrzena. K dokončení rezervace máte 10 pracovních dnů ode dne kontaktování pracovníkem centra.