Klasická hudba na zámku, závěrečný koncert

Klasická hudba na zámku
Barbara Maria Willi & Sofia Mavrogenidou

Čtvrtek 9. 5. 2024 od 18 hodin v Obřadní síni zámku Belcredi,
Pohankova 8, Brno-Líšeň

Závěrečný bonusový díl z cyklu koncertů klasické hudby na zámku

Vstupné:
základní v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
seniorské v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

Tištěné vstupenky můžete zakoupit v  Copycentrum Líšeň na Jírově 10.

Cyklus koncertů posluchačů brněnské JAMU nazvaný Klasická hudba na zámku tvoří už po desetiletí neodmyslitelnou součást kulturní nabídky v Líšni. V posledních dvou ročnících bylo na závěr cyklu navíc zařazeno bonusové vystoupení renomovaných umělců, a stejně tomu bude i letos.

Ve čtvrtek 9. května od 18 hodin přivítáme v obřadní síni zámku Belcredi významnou cembalistku a pedagožku paní Barbaru Maria Willi a řeckou flétnistku Sofii Mavrogenidou. Barbara M. Willi pochází z Wettelbrunnu v Německu, ale již po desetiletí žije a pracuje v Čechách. Jako cembalistka a sólistka na kladívkový klavír koncertuje na významných evropských pódiích (Curyšská opera, vídeňsý Konzerthaus, filharmonie Krakov, Vratislav, pražské Rudolfinum aj.). Založila cembalovou třídu na JAMU a od roku 2014 je vedoucí tamější katedry varhanní a historické interpretace. Dramaturgicky se podílí na festivalech Concentus Moraviae, Bachův varhanní podzim a cyklu koncertů staré hudby s názvem Barbara Maria Willi uvádí. Věnuje se rovněž interpretaci soudobé hudby, mimo jiné s Brno Contemporary Orchestra. Od roku 2020 je děkankou Hudební fakulty JAMU.
Hudební záběr Sofie Mavrogenidou zahrnuje bravurní hru na flétnu, na klavír, zpěv, kompozici i muzikologickou práci zaměřenou na oblast hudební psychologie. Narodila se v Brně, absolvovala zdejší konzervatoř ve flétnové třídě Boženy Růžičkové a ve studiu hudby pokračovala v Paříži u významného flétnisty a pedagoga Christiana Lardeho. Po návratu do Řecka se vydala na hudební dráhu, která zahrnuje koncerty v Řecku i zahraničí, nahrávky, spolupráci s komorními soubory a orchestry a pedagogickou činnost. Spolupracovala s významnými řeckými i dalšími hudeb­níky (Claudio Abbado, Miloš Štědroň, Alfio Antico aj.). Nejvíce ji oslovuje baroko, hudba Středomoří i Latinské Ameriky. V posledních letech píše a zpívá vlastní písně.

Vystoupení obou hudebnic bude slavnostní a důstojnou tečkou za letošním cyklem koncertů mladých posluchačů JAMU, jejichž interpretační výkony na všech dosavadních sedmi koncertech snesou ta nejpřísnější kritéria. Závěrečné poděkování patří proděkanovi JAMU prof. Jindřichu Petrášovi, který dramaturgicky cyklus Klasická hudba na zámku již od jeho vzniku připravuje.