Kulturní centrum Líšeň

Kulturní centrum Líšeň je v dobrém slova smyslu lokální příspěvkovou organizací.

Vydatně spolupracuje s radnicí, místními spolky, organizacemi a dalšími subjekty. Společně s nimi (spolu)pořádá doslova po celé Líšni akce pro děti i dospělé, jako jsou Líšeňské ostatky, Velikonoce na Dělňáku, Pálení čarodějnic, Dětský den, Líšeňské hody či Líšeňské Vánoce.

Stará se o kulturní dům Dělňák, kde připravuje divadelní představení, koncerty, plesy, zábavy nebo projekce, a o volnočasové centrum Kotlanka, které patří především činnosti klubů (Seniorský klub Réva, Tarokový klub, Šachový klub, místní pobočka Klubu českých turistů), přednáškám, výtvarným dílnám a besedám. Prostory v obou budovách, o které se stará i po provozní stránce, také nabízí k pronájmům, z nichž mnohé mají společenský a volnočasový program – na Dělňáku se tak třeba tančí a na Kotlance cvičí.

To vše při dodržování mnoha a mnoha pravidel pro fungování veřejného sektoru a v mezích schváleného rozpočtu.

(P.S.: Příspěvkové organizace územních samosprávných celků jsou zřizovány podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Konkrétně v případě Kulturního centra Líšeň je jeho zřizovatelem – jako územní samosprávný celek – statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň.)