Hlesy, umělecká přírodní fotografie

Výstava fotografií dvou mladých autorů, zachycujících obrazotvornost lesní krajiny

Vernisáž v pátek 3. 3. 2023 v 18 hodin, DĚLŇÁK – Klajdovská 28, Brno-Líšeň

Drobné občerstvení zajištěno

„Hlesy“ jsou pozváním do krajiny, kterou si spojujeme především se společenstvím stromů.
Tento rozměr, jakkoli složitý a hodný neustálého bádání, však obsahuje i přístup k jiným polohám.
Obrazotvornost a překvapení se tu objevuje na fotografiích, a to od dvou různých autorů zároveň.

Výstava potrvá do pátku 28. 4. 2023