Jak se nám žije? Tábornický klub Kamzíci

 

Jak se vašemu oddílu daří v dnešní době?

Tak, jako ostatním spolkům, i nám dnešní doba výrazně omezila aktivity, které pravidelně pro naše členy pořádáme. Naše celoroční činnost se zaměřuje na aktivní práci s dětmi, setkávání na schůzkách a výletech, a to se bohužel „na dálku“ provozovat nedá. Neleníme však a zůstáváme v pravidelném kontaktu se všemi Kamzíky – dětmi a jejich rodiči, i vedoucími, snažíme se být optimisté a těšíme se, až se budeme zase potkávat „naživo“. Aby děti nezapomněly na oddílovou činnost a tábornické dovednosti, připravujeme pro ně řadu aktivit online nebo v terénu, které mohou se svými rodiči individuálně absolvovat.

Jakou vyvíjíte činnost (aktuálně i v uplynulém roce)?

 Náš tábornický klub je určen dětem školního věku, se kterými se každou středu potkáváme na schůzkách, kde trávíme čas v přírodě, učíme se tábornické dovednosti a hrajeme různé kolektivní hry. O víkendech a prázdninách jezdíme na výpravy, táboříme v přírodě a učíme se samostatnosti a kamarádství. Završením naší celoroční činnosti je vždy první tři týdny v srpnu stanový tábor v krásném prostředí České Kanady.

Do přírody se snažíme děti nalákat i za současné situace. V loňském roce jsme zorganizovali šifrovací hru, na kterou navázal orientační závod po Líšni a okolí, který aktuálně probíhá. S vedoucími jsme natočili sérii videí tzv. „Táborničení na doma“, kde děti seznamujeme s jednotlivými tábornickými dovednostmi, jako je např. vázání uzlů, vaření v přírodě, zdravověda, ale i třeba, jak si správně sbalit batoh na víkendovou výpravu. Tradiční velikonoční výpravu jsme nahradili individuálním kamzičím mrskutem, kdy si mohli kluci donést na určené místo košíčky a mrskačky a holky jim do nich schovat výslužku. V zimě jsme pořádali také sněhulákovou výzvu, teď na jaře uklízeli Líšeň. Momentálně se těšíme, že budeme moci všem představit naši novou klubovnu, kterou jsme od podzimu zařizovali a vybavovali pro naše setkávání. Doufáme, že se to podaří 22. května, kdy mj. proběhne také kamzičí potravinová sbírka, na kterou srdečně zveme i veřejnost. A nesmím opomenout, že již od začátku roku pilně připravujeme letní tábor.

Jak se vám daří udržet své členy? Jste s nimi v pravidelném kontaktu? Jak s nimi komunikujete?

Právě díky výše uvedeným činnostem doufáme, že na nás naši členové nezapomenou, a jakmile to bude možné, navážeme tam, kde jsme na podzim skončili. Každý měsíc posíláme rodičům našich dětí tzv. Zprávy od Kamzíků, informujeme o dění v oddíle a aktualitách, které zveřejňujeme na internetových stránkách http://kamzici.ctujm.cz a na Facebooku. S vedoucími se setkáváme na online poradách, kde vše plánujeme a pilně připravujeme.

Jaké máte plány do budoucna, až se zlepší podmínky pro vaši činnost?

Pokud se podaří a naše činnost bude obnovena do prázdnin, navážeme na pravidelné oddílové schůzky a snad uskutečníme i nějakou tu výpravu. V srpnu nás čeká stanový tábor, na který se všichni už moc těšíme. V září pak proběhne tradiční nábor nových členů v líšeňských školách, a i nadále budeme zvelebovat a využívat klubovnu, např. pro plánované víkendovky s deskovkami, promítání fotek z našich akcí nebo pro večery s kytarou a tábornickými písničkami.

Přinesla současná situace vašemu oddílu něco pozitivního, na co jste například doposud neměli čas?

Určitě, minimálně se ukázalo, jak jsme kreativní a umíme si poradit a přizpůsobit se možnostem, které máme 😊

Mgr. Kateřina Karásková
vedoucí ČTU-T.K. Kamzíci Brno, p.s.