Líšeň je líheň – Mgr. Jiří Zubalík

 

Narozen v Ostravě-Vítkovicích, vyrůstal ve Frýdku-Místku. Vystudoval obor archeologie na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na raně středověkou keramiku. Již v průběhu studií začal pracovat jako brigádník na záchranných archeologických výzkumech na stavbách především v Brně. V současné době pracuje v Ústavu archeologické památkové péče Brno, kde se zabývá dohledem a vedením záchranných archeologických výzkumů. Dále je členem zájmového uskupení Zákopy.cz, které se zabývá průzkumem a výzkumem bojišť první světové války na východním Slovensku a bojišť druhé světové války na jižní Moravě.

Digitální 3D model kovárny se dvěma pecemi