Jek se nám žije? Dětský taneční soubor DO TANCE S RADOSTÍ

 

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ

K D Y : v p o n d ěl í 1 3 . a 2 0 . z á ří 2 0 2 1 o d 1 6 : 0 0
K D E : K C D ěl ňá k – K l a j d o v s k á 2 8

Trénujeme vždy v pondělky ve 2 skupinách:
6 – 8 let 16:00 – 17:00
9 – 12 let 17:00 – 18:00

DOVOLTE NÁM KRÁTCE SE PŘEDSTAVIT.

Náš soubor DO TANCE S RADOSTÍ vznikl v roce 2018 a je určený dětem ve věku od 5 do 12 let, které učíme základy lidového, klasického i výrazového tance. Zakladatelkou je Lucia Zendulková, která chtěla v Líšni vyplnit prostor pro výuku tance hravou formou pro malé děti a modernější formou pro starší děti. Repertoár souboru tvoří choreografie zejména stylizovaného folkloru, které doplňují program kulturních akcí konaných v Líšni. Trénujeme v kulturním centru Dělňák pod vedením Lucie, aktivní členky Národopisného souboru Líšňáci Týnky Kučerové a Hanky Uřídilové z pěveckého sboru Višně z Líšně.

JAKÝ BYL PRO NÁS ROK 2020?

Z našeho pohledu ho asi nejlépe charakterizuje slovo „změna“. Z tradičních tanečních lekcí v zrcadlovém sále jsme se přesunuli za monitory v rámci domácích on-line lekcí. Na tanec jsme však nezanevřeli – jednoduché choreografie, pohybové výzvy a písničky se společně učíme na dálku. Navíc jsme přidali povídaní o tradicích a kreativní tvoření. No a samozřejmě také smích a radost, které teď potřebujeme nejvíce.

JE TO VÝZVA, ALE MY SE NEVZDÁME! 😊

Právě kopec zrušených lekcí v roce 2020 vedl k rychlému a spontánnímu nápadu uspořádat Letní taneční školu. Přestože jsme na přípravu měli necelé dva měsíce, podařilo se nám sestavit inspirativní týden plný tance pod vedením několika tanečních lektorů různých tanečních stylů. Video ze závěrečného happeningu najdete na naší FB stránce @Dotancesradosti. Na září a prosinci 2020 jsme se všichni krátce viděli naživo na trénincích. A dokonce se nám podařilo vystoupit na Rodinném dnu Pastelky a Divočiny.  A pak přišlo další odloučení…

CO BUDE DÁL?

Věříme, že časem se opět setkáme v tanečním sále a začneme trénovat, protože nápadů máme hodně! Kromě druhého ročníku Letní taneční školy, která se uskuteční od 26. do 30. července 2021, bychom rádi ke konci roku připravili celovečerní vystoupení našeho souboru ve spolupráci s dalšími dětskými soubory a spolky zejména z Líšně. Doufáme, že v září rozšíříme své řady o nové členy a budeme opět moci vystupovat na tradičních líšeňských akcích jako Setkání s Mikulášem, Ostatky, Národopisná slavnost, Rodinný den, vánoční trhy a hody.

Vaše podpora a potlesk pro nás budou obrovskou odměnou.

Lucia Zendulková, Týnka Kučerová, Hanka Uřídilová 
a Vaši tanečníci ze souboru Do tance s radostí