Kluby a setkání

Setkání KČT, odbor Lokomotiva Brno

Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní pobočka Klubu českých turistů. Klub přijímá nové členy, na výlet s ním můžete vyrazit i jako „nečlenové“.
Termín nejbližších informační schůzky je 20. května v 15.00 hod.
Dotazy můžete též směřovat na e-mail: hanavarmuza@seznam.cz. nebo na tel. číslo 722 550 021.

Šachový klub

K partii zveme hráče všeho věku, od šachovým mistrů po naprosté začátečníky. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška – pouze v případě, že bude do klubu docházet dítě nebo student mladší 18 let, dovolujeme si požádat o vyplnění a dodání souhlasu s účastí podepsaného zákonným zástupcem (dokument je ke stažení ve formátu .doc ZDE nebo .pdf ZDE).
Lektor Karel Pelikán.
Klub se schází v pondělí v čase 16.00–20.00 hod.
Vstup je zdarma.
Začínáme 17. září 2018, končíme 10. června 2019.
(Klub je mimo provoz v době od 15. prosince 2018 do 6. ledna 2019.)

Tarokový klub

Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Klub je určen osobám starším 18 let. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška.
Lektor Karel Kabelka.
Klub se schází v úterý v čase 17.00–20.00 hod.
Vstup je zdarma.
Začínáme 18. září 2018, končíme 11. června 2019.
(Klub je mimo provoz v době od 15. prosince 2018 do 6. ledna 2019.)

Seniorský klub Réva

Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit. Návštěvníci se také mohou zúčastnit programu Kulturního centra Líšeň za zvýhodněných podmínek.
K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (ty jsou nutné pouze u některých kapacitně omezených akcí a aktivit – např. u exkurzí). 
Koordinátor Silvie Dražanová.
Klubová setkání probíhají ve čtvrtek od 14.00 hod.
Vstup je zdarma, není-li uvedeno jinak.
(Klub je mimo provoz v době od 15. prosince 2018 do 6. ledna 2019.)

PROGRAM SETKÁNÍ

 • Čtvrtek 30. května od 12.45 hod.
  Brněnské kavárny – Zmizelé a současné. Café Savoy, Café Spranz, Brichtova kavárna, Bellevue, Esplanade… To jsou jen některé z kdysi věhlasných kaváren. Kde stávaly? Kdo do nich rád chodíval? Procházka městem s TIC Brno. Sraz nejpozději v 12.45 hodin na nádvoří Staré radnice. Doba trvání cca 2 hodiny. Kapacita je omezena. Místo na exkurzi je nutné si rezervovat předem e-mailem (info@kclisen.cz), nebo telefonicky (tel. 734 313 653). Vstupné 50 Kč, platí se na místě.
 • Čtvrtek 6. června 2019 od 14.00 hod.
  Posezení u kávy a trošku z trénování paměti.

 • Čtvrtek 13. června od 14.00 hod.
  Od 14 do 15 hodin posezení u kávičky a rozloučení se školním rokem. Od 15 hodin beseda KOSTEČKO MÁ, ŽÍŽEM SEDEJ! – Beseda (již třetí) s PhDr. Irenou Loskotovou, Ph.D. z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity o zábavě a hrách v době středověku a raném novověku.

 • Čtvrtek 27. června od 10.30 hod.
  PROHLÍDKA PUNKEVNÍCH JESKYNÍ  – Vstup a prohlídka Punkevních jeskyní, včetně plavby na lodičkách. Sraz v 10.30 hodin na Skalním mlýně, vyzvednutí vstupenek do jeskyní a přesun k Punkevním jeskyním pěšky nebo vláčkem. Vstup do jeskyní v 11.30 hodin. Po prohlídce jeskyní individuální program. Kapacita je omezena. Vstup je nutné si předem rezervovat na drazanova@kclisen.cz, tel. 734 313 653. Vstupné 210 Kč, pro seniory nad 65 let 180 Kč. Platba vstupného předem, vždy ve čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. v KCL – budova Kotlanka, Kotlanova 7, Brno nebo dle dohody při tvorbě rezervace. Vstupné zahrnuje pouze vstup do jeskyně. Doprava – individuální, spojení IDS JMK, doporučeno vlakem z Brna do Blanska a zde linkou 226 na zastávku Blanko, Skalní mlýn.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Každý čtvrtek až do 13. června, se pro zájemce od 16.00 do 17.00 hod. koná rehabilitační cvičení pro seniory, které vede Petra Sušická. K účasti není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.

POČÍTAČOVÁ PORADNA
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony, vezměte je s sebou. Počítačová poradna se koná ve dnech 6. a 13. června od 15.00 do 17.00 hod. K účasti není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.

Všechny naše kluby fungují v prostorách volnočasového centra KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň.
Kontaktní osoba:
Silvie Dražanová
mobil: 734 313 653
e-mail: drazanova@kclisen.cz