Trénink paměti pro seniory

Kurz pro seniory k udržení mentální kondice, akceleraci paměti a mozku. Aneb ….
„Paměť slábne, pokud ji necvičíš.“ Cicero.

DEN A ČAS KONÁNÍ: pondělí 9:00 – 11:00.

MÍSTO KONÁNÍ: KOTLANKA Líšeň – volnočasové centrum, Kotlanova 7, Brno-Líšeň, Klubovna.

LEKTOR – TRENÉR: René Müller s 23 letou praxí v oboru www.mamtovhlave.cz

KURZOVNÉ: 1 400 Kč /14 lekcí.

Lekce jsou vždy dvě spojené. Každí pondělí konání kurzu účastník absolvuje dvě na sebe navazující lekce (od 9:00 do 11:00 s malou přestávkou na kávu). Termíny 7., 14., 21. října, 4., 11., 18., 25. listopadu.

Po ukončení prvního kurzu bude navazovat druhý, a to od 2. 12. 2019 do 27. 1. 2020. I na tento kurz je možné se přihlásit. 

Variabilní symbol pro platbu kurzovného převodem: 1. kurz 19211, 2. kurz 19212.

Náhrady se konají pouze v případě, že se neuskuteční některé plánované lekce z důvodů vzniklých na straně Kulturního centra Líšeň (nemoc lektora, havárie a neodkladné opravy prostor apod.). Termín bude stanoven lektorem kurzu. 

Kompletní informace ke kurzům najdete ZDE.