Obnovení kurzů KC Líšeň

 

V souladu s aktuálními opatřeními vlády ČR probíhají náhradní lekce kurzů:

  • PONDĚLNÍ JÓGA, pondělí od 16:45, lektor Magda Rudolfová
  • ČTVRTEČNÍ JÓGA, čtvrtek od 9:00, lektor Magda Rudolfová.

Zájemce o cvičení jógy, kteří nemají předplatné na dané kurzy, rádi přivítáme! Lekce je možné účastnit se úhradou jednorázového vstupného ve výši 80 Kč za lekci.

Činnost ostatních našich kurzů a klubů bude zahájena v září 2021. Konkrétní informace budou uvedeny na webu.   

Věříme, že dané podmínky pro zahájení našeho setkávání nám nevezmou radost z pohybu a budeme je respektovat, abychom se cítili bezpečně!

Podrobné pokyny pro návštěvníky budov jsou ke stažení ZDE.

JEDNÁ SE ZEJMÉNA O:

1. Doložení čestného prohlášení o negativním PCR testu ne staršímu 7 dní nebo antigenním testu ne staršímu 72 hodin nebo certifikátem MZČR o očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělání nemoci SARS-CoV-19 ne starším 90 dnů, čestné prohlášení je k dispozici u lektora, současně si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme návštěvníkům možnost testování na přítomnost SARS-CoV-19, ani jakékoliv antigenní testovací sady, pokud tedy přijdete a nesplňujete výše uvedené povinnosti, nemůžete si provést antigenní testování v KCL a musíte bohužel odejít.

2. Prosíme o dodržování zákazu konzumace potravin a alkoholických nápojů v prostorách budov a konzumaci nápojů omezit na minimum.

3. Prosíme, dodržujte hygienická opatření, zejména:

  • Povinnost nošení ochranných pomůcek zakrývajících ústa a nos vždy a ve všech prostorách budovy (respirátoru, u dětí roušek). Výjimku z nošení ochranných pomůcek mají jen cvičící osoby, a to pouze při konání samotné pohybové aktivity. Současně si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme návštěvníkům objektů jednorázové ochranné pomůcky (respirátory apod.), pokud tedy přijdete bez vlastního respirátoru, nemůžete se bohužel aktivity účastnit. Jakékoliv ochranné pomůcky prosíme zásadně nevhazovat do odpadkových košů ve vnitřních prostorách budovy, stejně jako další infekční odpad,
  • Proveďte prosíme dezinfekci rukou při vstupu do budovy. Dezinfekce na ruce i na povrchy, včetně jednorázových utěrek, je volně přístupná v jednotlivých prostorách objektu a u vstupu do budovy.

4. Prosíme, abyste se neshromažďovali v prostorách Kotlanky. Po skončení akce či lekce a vyřízení nezbytností v budově (např. WC), prosím opusťte budovu a po celou dobu probytu v našich prostorách prosím dodržujte 2 m rozestupy. Do objektu prosíme vstupujte až poté, co účastníci kurzu před vámi prostor Kotlanky opustí. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostoru budovy, pokud to není bezpodmínečně nutné.

5. Prosíme, noste si vlastí cvičební pomůcky.

Děkujeme  za pochopení a těšíme se s Vámi na viděnou!

Další informace a pokyny budou aktualizovány v návaznosti na aktuální opatření vlády a platné hygienicko-epidemiologické předpisy.


Pro informace o aktivitách, jejichž provozovatelem není Kulturní centrum Líšeň, kontaktujte jejich zřizovatele nebo lektora.