Nouzový stav

 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ A  INFORMACE

V souladu s opatřeními vlády ČR a s cílem chránit rizikovou skupinu obyvatel Kulturní centrum Líšeň od 18. prosince 2020 do odvolání ruší či pozastavuje dále uvedené aktivity na Kotlance:

  • SENIORSKÝ KLUB RÉVA – pravidelně ve čtvrtek od 14 hodin, lektor Silvie Dražanová
  • CVIČENÍ PRO SENIORY Seniorského kubu Réva – pravidelně ve čtvrtek od 16.00 a 17.00, lektor Petra Pospíchalová Sušická
  • TAROKOVÝ KLUB – pravidelně v úterý od 17 hodin, lektor Karel Kabelka
  • ŠACHOVÝ KLUB – pravidelně v pondělí od 16 hodin, lektor Karel Pelikán
  • POČÍTAČOVÁ PORADNA – dvakrát měsíčně ve čtvrtek od 15 hodin, lektor Ing. Ladislav Škraňka.

Dále se do odvolání pozastavuje provoz kurzů:

  • ZDRAVÁ ZÁDA – JUNIOŘI, pravidelně v pondělí od 16 hodin, lektor Valerie Peclová
  • PONDĚLNÍ JÓGA, pravidelně na Kotlance v pondělí od 16.45, lektor Magda Rudolfová
  • ČTVRTEČNÍ JÓGA, pravidelně na Kotlance ve čtvrtek od 9.00, lektot Magda Rudolfová

ANGLIČTINA PRO SENIORY VŠECH POKROČILOSTÍ, lektor Jaroslava Sobotková, probíhá od 14. 10. 2020 pouze on-line.


Žádáme všechny návštěvníky a lektory o striktní dodržování: 

  • HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ, zejména o pohybu v prostorách centra se zakrytými ústy a nosem, dodržování platných rozestupů a používání dezinfekce,
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY o omezení hromadných akcí ve vnitřních prostorách, pohybových aktivit, volnočasových aktivit, umělecké činnosti a konzumace potravin a alkoholických nápojů.

Další informace o provozu centra jsou uvedeny v pokynech pro návštěvníky budov KCL.

Po uvolnění opatření budou kurzy standardně pokračovat a neuskutečněné lekce placených kurzů, a to Pondělní jóga, Čtvrteční jóga a Zdravá záda – junioři, budou nahrazovány. Kurzy Angličtiny pro seniory budou pokračovat on-line, náhrady tedy nejsou plánovány. Informace o provozu a náhradách budou aktuálně zveřejněny na našem webu a zapsaní účastníci budou informovány e-mailem.

Další pokyny a informace budou aktualizovány v návaznosti na aktuální opatření vlády v rámci nouzového stavu.


Pro informace o aktivitách, jejichž provozovatelem není Kulturní centrum Líšeň, kontaktujte jejich zřizovatele nebo lektora.