Zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu
KCL – Nákup skládacích cateringových stolů

Předmětem zakázky je dodávka 15 ks nových skládacích cateringových stolů, které svým vzhledem budou co nejvíce odpovídat stávajícímu vybavení zadavatele a které umožní co nejlepší kompatibilitu s tímto vybavením (např. současné využití původních a nově pořízených stolů včetně jejich stavění vedle sebe).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  • Cateringove-stoly-VÝZVA s přílohami 1-4.doc: ke stažení ZDE
  • Příloha č. 4a.pdf: ke stažení ZDE
  • Příloha č 5 – foto stolu.JPG: ke stažení ZDE
  • Výzva s přílohami 1-4.pdf: ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídek: 23. srpna 2017 9:00:00
Termín otevírání nabídek: 23. srpna 2017 9:00:00

 

Veřejná zakázka malého rozsahu
KCL – Oprava dřevěných podlah v objektu kulturního domu Dělňák

Předmětem zakázky je oprava dřevěných podlah v objektu kulturního domu Dělňák, Klajdovská 28 v Brně-Líšni. Konkrétně se jedná o parkety v sále a přísálí v přízemí objektu kulturního domu o celkové ploše 310 m2.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  • Parkety-VÝZVA s přílohami 1-3.doc: ke stažení ZDE
  • Výzva s přílohami 1-3.pdf: ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídek: 23. srpna 2017 11:00:00
Termín otevírání nabídek: 23. srpna 2017 11:00:00

 

Veřejná zakázka malého rozsahu
KCL – Nákup pódiových podest

Předmětem zakázky je dodávka 12 ks nových pódiových podest. Součástí dodávky je doprava.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  • Podesty-VÝZVA s přílohami 1-4.doc: ke stažení ZDE
  • Výzva s přílohami 1-4.pdf: ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídek: 23. srpna 2017 10:00:00
Termín otevírání nabídek: 23. srpna 2017 10:00:00

 

INFORMACE K TĚMTO VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM JSOU TÉŽ K DISPOZICI NA PROFILU ZADAVATELE https://nen.nipez.cz/profil/Lisen.