Vlastní kulturní akce

Naším úkolem je každý měsíc přinést do Líšně jakýsi stálý základ kulturních pořadů.  Během kulturního roku od října do května jsou v našem programu každý měsíc zastoupeny minimálně tři koncerty různých žánrů, jedno divadelní představení pro dospělé, dvě pohádky a jedna výstava.

 

V roce 2015 došlo k proměně v oblasti hudby, konkrétně šlo o změny v cyklu „JAMU na zámku Belcredi“, který byl přejmenován a cyklus „Vážná hudba na zámku„. Místo spolupráce s  Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, došlo ke spolupráci také s Konzervatoří Brno.

Každý měsíc v stylové atmosféře obřadní síně líšeňského zámku vystupují studenti různých kateder. Druhý ročník projektu pokračuje od října 2015 do dubna 2016. Kulturní centrum Líšeň nadále podporovalo místní folklorní tradice a každý první pátek v měsíci byl vyhrazen koncertu Cimbálové muziky Líšňáci a jejím hostům. Ze zástupců jiných žánrů na Dělňáku hostovali např. Malina brothers, Tomáš Kočko, Banjo Band Ivana Mládka, Žalman a spol., jazzový saxofonista Štěpán Markovič a kapely Gulo Čar, Slet bubeníků aj. Za zmínku stojí také vánoční koncert skupiny Javory v roce 2014. V témže roce jsme organizovali i taneční zábavy např. Swingový taneční večer s Big Bandem Brno, nebo květnovou taneční zábavu.

 

Pravidelný program Kulturního centra Líšeň zpestřují další akce podle období roku. Žijeme rok v rozmanitosti jednotlivých období a reagujeme na jejich náladu.

Jeden z projektů je Krok do přírody. Cyklus přednášek v okolí Líšně se špičkovými odborníky Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity má za cíl podpořit vztah obyvatel Líšně s prostředím, ve kterém žijí. Cyklus využívá unikátní polohu Líšně na okraji Brna a nabízí každý měsíc na jaře a na podzim čtyřhodinovou vycházku věnovanou určitému tématu živé nebo neživé přírody.

 

Létu sluší „něco lehkého“. Proto jsme zařadili také projekt Večer v zahradě. Jedná se o akustické koncerty ve venkovních prostorách – na dvoře Dělňáku, anebo v zámeckém parku. V rámci projektu zde vystoupila kapela Hawaii Swing Societykvarteto Slavonics, kapely IAN a Kupodivu a nechyběly ani divadelní spolky, které vystoupili v rámci pravidelných Divadelních večerů, tzv. DiVečů.

 

V letošním roce nechyběla ani tradice Dnů cizích kultur.