Tradiční líšeňské akce

Dalším posláním naší instituce je poskytovat organizační, technickou, propagační a personální podporu místním spolkům a sdružením zejména pro udržování místních lidových tradic. Stejně jako v dřívějších letech jsme poskytli prostory a podíleli jsme se finančně, technicky a organizačně na pořádání deseti tradičních Líšeňských akcí.

 

Stalo se již tradicí, že začátkem roku Kulturní centrum Líšeň organizuje dva plesySportovního klubu Líšeň a Líšeňský ples. Obě akce se těší velké oblibě a všechny vstupenky jsou vyprodány dlouho před samotnými akcemi.

 

Podporujeme také první významnější folklorní slavnost v Líšni – průvod masek, tance krojovaných, zábavné odpoledne pro děti a veselice do rána pro dospělé – Líšeňské ostatky. Kulturní centrum zajišťuje na tuto akci povolení průvodu, smlouvy s účinkujícími a občerstvení pro ně, zapůjčuje techniku a vybavení, poskytuje prostory Dělňáku pro odpolední a večerní zábavu. Zaměstnanci Kulturního centra významně přispívají k organizačnímu zajištění akce a z rozpočtu organizace jsou hrazeny honoráře.

 

V dubnu Kulturní centrum organizuje Líšeňské Velikonoce. Akce je pojatá jako dětské odpoledne, taneční a hudební program je složen z vystoupení žáků místních škol a školek. V přilehlých prostorách se koná jarní velikonoční jarmark.

 

Kulturní centrum Líšeň v červnu každoročně pořádá také Dětský den v Líšni. Na děti vždy čekají soutěžní stanoviště, hry, pohádky a dárky.

 

Nejvíce očekávanou a hojně navštěvovanou tradiční lidovou akcí jsou Líšeňské hody. Jejich součástí je vždy páteční předhodová zábava  a následují sobotní Líšeňské hody – průvod krojovaných vychází z ulice Kubelíkova na městečko, kde následuje předání hodového práva a požehnání v kostele. Celé odpoledne ulice Pohankova a areál před zámkem Belcredi ožívá různými koncerty a vystoupeními, pro děti bývají připraveny atrakce a pohádky. Do pozdního večera tanečníci v tradičních krojích tančí při hudbě dechové muziky Blučiňáci, cimbálové muziky Líšňáci a dalších kapel.

 

V listopadu podporujeme také Martinské či Kateřinské hody.

 

Na samotném konci roku na prostranství nad zastávkou ul. Jírova Kulturní centrum Líšeň pořádá ve spolupráci s Líšeňskou radnicí, Rodinným centrem Pastelka a líšeňskými školami Líšeňské Vánoce a vánoční trhy. Během tohoto programu vystoupí spousta líšeňských škol a školek, součástí jsou také tvůrčí dílny, farmářské trhy a vystoupení různých kapel.