Něco z toho, co již úspěšně proběhlo


Pohodový koncert na závěr Líšeňských hodů

V neděli 1. září  2019 od 19 hodin, na závěr Líšeňských hodů, se na zahradě zámku Belcredi uskutečnil v pořadí třetí líšeňský koncert Katky a Dalibora Štruncových a jejich  Cimbal Classicu . Tentokrát s hostem, kterým je kapela Ateliér líšeňského rodáka a herce Městského divadlo Zlín Matěje Štrunce.


Líšeňské hody 2019

V sobotu 31. 8. 2019 Líšeň ovládlo hodové veselí. Stárci, stárky a všechna krojovaná chasa prošli velkým průvodem starou Líšní až ke kostelu Sv. Jiljí. Zde pan starosta předal hodové právo a průvod pokračoval před líšeňský zámek, kde se v tanci a zpěvu pokračovalo do pozdních hodin. 

Hody se vydařily! Těšme se na ty nové za rok! 

Děkujeme všem sponzorům v čele Teplárny Brno, návštěvníkům a v neposlední řadě rodině Belcredi.


Zahájení Líšeňských hodů – Stavění máje

V pátek 30. srpna 2019 od 16 hodin na náměstí Karla IV. probíhalo na zahájení Líšeňských hodů tradiční Stavění máje za doprovodu Cimbálové muziky Líšňáci.


Hudební zábava v předvečer Líšeňských hodů

V pátek 30. srpna 2019 od 18 hodin, v předvečer hlavního programu Líšeňských hodů, se před radnicí na ulici Jírova uskutečnila skvělá hudební zábava.