Kulturní centrum Líšeň

Kulturní centrum Líšeň je v dobrém slova smyslu lokální příspěvkovou organizací.

Vydatně spolupracuje s radnicí, místními spolky, organizacemi a dalšími subjekty. Společně s nimi (spolu)pořádá doslova po celé Líšni akce pro děti i dospělé, jako jsou Líšeňské ostatky, Velikonoce na Dělňáku, Pálení čarodějnic, Dětský den, Líšeňské hody či Líšeňské Vánoce.

Spravuje kulturní dům Dělňák a volnočasové centrum Kotlanka:

  • V Dělňáku připravuje divadelní představení, koncerty, plesy, zábavy nebo projekce.
  • Volnočasové centrum Kotlanka patří především činnosti kurzů a klubů, přednáškám, výtvarným dílnám a besedám. Spolupracuje přitom s mnoha partnery, např. s místní pobočkou Klubu českých turistů.

Informace o aktuálních akcích, které Kulturní centrum Líšeň i jeho partneři pořádají, nejdete v sekcích (položkách hlavní nabídky) PROGRAM, KURZY a KLUBY A SETKÁNÍ. Nabídku akcí podle data konání najdete na stránce Kalendář.

Prostory v obou budovách, o které se KC Líšeň stará i po provozní stránce, také nabízí k pronájmům, z nichž mnohé mají společenský a volnočasový program – na Dělňáku se tak třeba tančí a na Kotlance cvičí.

To vše při dodržování mnoha a mnoha pravidel pro fungování veřejného sektoru a v mezích schváleného rozpočtu.

(P.S.: Příspěvkové organizace územních samosprávných celků jsou zřizovány podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Konkrétně v případě Kulturního centra Líšeň je jeho zřizovatelem – jako územní samosprávný celek – statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň.)