Obnovení kurzů KC Líšeň

 

V souladu s aktuálními opatřeními vlády ČR od pondělí 17. 5. 2021 obnovujeme níže uvedené kurzy KC Líšeň:

  • ZDRAVÁ ZÁDA – JUNIOŘI, pondělí od 16:00, lektor Valerie Peclová
  • PONDĚLNÍ JÓGA, pondělí od 16:45, lektor Magda Rudolfová
  • ČTVRTEČNÍ JÓGA, čtvrtek od 9:00, lektor Magda Rudolfová
  • REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY, čtvrtek od 16.00 hodin.

Zájemcům o cvičení jógy, kteří nemají předplatné na dané kurzy, bude povolen vstup jen do celkového počtu 10 cvičících osob, ostatní se bohužel nebudou moci lekcí účastnit.  

Činnost ostatních našich kurzů a klubů Rehabilitační cvičení pro seniory, Seniorský klub Réva, Tarokový klub, Šachový klub je stále pozastavena. Kurz Angličtina pro seniory a Počítačové poradna pokračují online.   

Věříme, že dané podmínky pro zahájení našeho setkávání nám nevezmou radost z pohybu a budeme je respektovat, abychom se cítili bezpečně!

Podrobné pokyny pro návštěvníky budov jsou ke stažení ZDE.

JEDNÁ SE ZEJMÉNA O:

1. Doložení čestného prohlášení o negativním PCR testu ne staršímu 7 dní nebo antigenním testu ne staršímu 72 hodin nebo certifikátem MZČR o očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělání nemoci SARS-CoV-19 ne starším 90 dnů, čestné prohlášení je k dispozici u lektora, současně si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme návštěvníkům možnost testování na přítomnost SARS-CoV-19, ani jakékoliv antigenní testovací sady, pokud tedy přijdete a nesplňujete výše uvedené povinnosti, nemůžete si provést antigenní testování v KCL a musíte bohužel odejít.

2. Prosíme o dodržování zákazu konzumace potravin a alkoholických nápojů v prostorách budov a konzumaci nápojů omezit na minimum.

3. Prosíme, dodržujte hygienická opatření, zejména:

  • Povinnost nošení ochranných pomůcek zakrývajících ústa a nos vždy a ve všech prostorách budovy (respirátoru, u dětí roušek). Výjimku z nošení ochranných pomůcek mají jen cvičící osoby, a to pouze při konání samotné pohybové aktivity. Současně si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme návštěvníkům objektů jednorázové ochranné pomůcky (respirátory apod.), pokud tedy přijdete bez vlastního respirátoru, nemůžete se bohužel aktivity účastnit. Jakékoliv ochranné pomůcky prosíme zásadně nevhazovat do odpadkových košů ve vnitřních prostorách budovy, stejně jako další infekční odpad,
  • Proveďte prosíme dezinfekci rukou při vstupu do budovy. Dezinfekce na ruce i na povrchy, včetně jednorázových utěrek, je volně přístupná v jednotlivých prostorách objektu a u vstupu do budovy.

4. Prosíme, abyste se neshromažďovali v prostorách Kotlanky. Po skončení akce či lekce a vyřízení nezbytností v budově (např. WC), prosím opusťte budovu a po celou dobu probytu v našich prostorách prosím dodržujte 2 m rozestupy. Do objektu prosíme vstupujte až poté, co účastníci kurzu před vámi prostor Kotlanky opustí. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do prostoru budovy, pokud to není bezpodmínečně nutné.

5. Prosíme, noste si vlastí cvičební pomůcky.

6. Prosíme respektujte zákaz používání šaten, lze si v nich odložit jen obuv a tašky.

Děkujeme  za pochopení a těšíme se s Vámi na viděnou!

Další informace a pokyny budou aktualizovány v návaznosti na aktuální opatření vlády a platné hygienicko-epidemiologické předpisy.


Náhrady 

O termínech náhrad placených kurzů Pondělní jóga, Čtvrteční jóga a Zdravá záda – junioři budete informováni. Kurzy Angličtiny pro seniory budou pokračovat on-line, náhrady tedy nejsou plánovány. U ostatních kurzů a klubů, které jsou poskytovány zdarma nevzniká na náhrady nárok. 

Pro informace o aktivitách, jejichž provozovatelem není Kulturní centrum Líšeň, kontaktujte jejich zřizovatele nebo lektora.