O Révě

PĚT DŮVODŮ, PROČ BÝT ČLENEM SENIORSKÉHO KLUBU RÉVA:

  • Členství je bezplatné.
  • Na čtvrteční Pravidelná klubová setkání s programem je vstup zdarma.
  • Získáte vstup zdarma i na všechny přednášky pořádané Kulturním centrem Líšeň v CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň.
  • Získáte slevu 50% na vybrané akce pořádané Kulturním centrem Líšeň v KD Dělňák, Klajdovská 28, Brno-Líšeň.
  • Získáte přednostní možnost zúčastnit se zdarma, nebo za zvýhodněné ceny různých kurzů, akcí a dalších volnočasových, kulturních a sportovních aktivit organizovaných Kulturním centrem Líšeň.

ČLENEM SENIORSKÉHO KLUBU RÉVA SE MŮŽE STÁT:

  • Senior s pobytem v Brně-Líšni nebo s prokazatelným vztahem k Líšni, jako jsou například dlouholeté rodinné či profesní vazby apod.
  • Členství vzniká výhradně na základě písemné přihlášky, na základě které zájemce obdrží průkazku člena klubu s roční platností.
  • Přihlášku je možné stáhnout na webové stránce Kulturního centra Líšeň www.kclisen.cz nebo vyzvednout (po předchozí domluvě) na recepci CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Přihlášku je nutné odevzdat na pravidelném čtvrtečním setkání klubu.

 

KONTAKTY:
Kulturní centrum Líšeň
CVČ Kotlanka
Kotlanova 7, Brno-Líšeň.
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: reva@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz
www.kclisen.cz

Provoz a program Seniorského klubu Réva zajišťuje Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.
Na přípravě programu spolupracujeme s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto subjekty jsou zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné a dostupné volnočasové aktivity pro seniory.

V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka,
Kondiční a klubové aktivity Klubu seniorů Brno – Líšeň.