Naše organizace

O NÁS

Kulturní centrum Líšeň disponuje dvěma pracovišti: Volnočasové centrum KOTLANKA a Líšeňský kulturák DĚLŇÁK. 

Volnočasové centrum KOTLANKA

Kotlanka je multifunkční prostor v blízkosti sídlištní zástavby a s dobrou dopravní dostupností jak autem, tak MHD. Prostory jsou vybaveny pro pořádání všech druhů kurzů – tanečních, pohybových, výtvarných, jazykových aj. V budově jsou dva taneční sály, tři učebny, herna a klubovna.

 

Líšeňský kulturák DĚLŇÁK

Dělňák je plně rekonstruovaný původní dům v historické části Líšně. Nabízí bohatou funkčnost a pohodlí moderního technického vybavení a k tomu dodá vaším akcím neopakovatelnou atmosféru starého městečka. V budově je velký sál, malý sál, předsálí a galerie. V letních měsících je návštěvníkům k dispozici také vlastní hřiště vhodné pro sport, hry a posezení. 

Historie: 

KCL je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem KC Líšeň je Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň. Vzniklo na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dne 26. 11. 1992

Důležitým mezníkem pro Kulturní centrum byl rok 2004, radnice tehdy dala jasný signál, že si jeho další působení přeje, a tehdy se začalo usilovně pracovat na jeho výraznějším zviditelnění. Prostory na Kotlanové ulici dostaly novou podobu i název. „Kotlanka“ se vžila a bohatá nabídka kurzů a volnočasových aktivit na podzim 2004 zněkolikanásobila počty našich spokojených zákazníků. Za velké podpory a pochopení ze strany radnice se podařilo shromáždit potřebné prostředky na celkovou rekonstrukci bývalého Dělnického domu „Dělňáku“,  který se slavnostě otevřel v září 2006. Líšeň tak získala reprezentativní multifunkční prostor, kde se mohou konat divadelní, hudební, společenské i folklórní akce.

Činnost:

 Hlavní činností KC Líšeň je:

 • pořádat a organizačně zajišťovat odborné a vzdělávací kurzy, školení, semináře, instruktáže a jiné typy vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
 • pořádat a organizačně zajišťovat umělecké a vzdělávací programy, sportovní programy včetně rekreačně vzdělávacích akcí
 • pořádat a organizačně zajišťovat výstavy, přehlídky a obdobné akce
 • pořádat a organizačně zajišťovat kulturní a společenské akce a zábavy
 • pořádat a organizačně zajišťovat akce rozvíjející a podporující zájmovou činnost občanů
 • uskutečňovat vydavatelskou a nakladatelskou činnost

Doplňkovou činností KC Líšeň je:

kromě činností, jimiž bezprostředně naplňuje účel svého zřízení, je KC Líšeň oprávněno provádět další doplňkové činnosti, které

souvisejí s hlavními činnostmi a nesmějí omezovat jejich kvalitu, a to zejména:

 •   reklamní a inzertní činnost
 •   agenturní činnost v oblasti kultury a umění
 •   uzavírání dohod u užívání svěřeného majetku Statutárního města Brna za současného respektování níže uvedených omezení popř.  pronájem jiného majetku
 •   obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej (tiskoviny, suvenýry, umělecké předměty, občerstvení)
 •   pořádání prodejních výstav a trhů