Líšeňské hody 2019

V sobotu 31. 8. 2019 Líšeň ovládlo hodové veselí. Stárci, stárky a všechna krojovaná chasa prošli velkým průvodem starou Líšní až ke kostelu Sv. Jiljí. Zde pan starosta předal hodové právo a průvod pokračoval před líšeňský zámek, kde se v tanci a zpěvu pokračovalo do pozdních hodin. 
Hody se vydařily! Těšme se na ty nové za rok! 
Děkujeme všem sponzorům v čele Teplárny Brno, návštěvníkům a v neposlední řadě rodině Belcredi.