Informace pro návštěvníky

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Dovolujeme si upozornit, že předprodej vstupenek neprobíhá u všech aktivit, které (spolu)pořádáme. Informace o prodeji a případném předprodeji vstupenek jsou uvedeny v programu.

Pokud vstupenky do předprodeje dáváme, je možné je zakoupit:

ONLINE na www.smsticket.cz

nebo lze využít

„KAMENNÉ“ PŘEDPRODEJE

TIC Brno
Panenská 1, Brno
tel.: 513 039 035
mobil: 602 40 42 46
e-mail: panenska@ticbrno.cz
web: www.ticbrno.cz/predprodej

Dům pánů z Lipé
nám. Svobody 17, Brno
tel.: +420 539 000 770
e-mail: dpl@studentagency.cz
web: www.dpl.cz

Copycentrum Líšeň
Jírova 10, Brno
tel.: 776 221 456
e-mail: info@copylisen.cz
web: www.copylisen.cz

 

INFORMACE O MÍSTECH KONÁNÍ, KTERÉ BYSTE NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28

  • Pokladna je otevřena vždy 45 minut před začátkem.
  • Sál se otevírá vždy půl hodiny před akcí.
  • Rádi bychom upozornili, že místa v sále nejsou číslovaná (není-li uvedeno jinak).
  • Dále oznamujeme, že kapacita sálu je omezena. Vyhrazujeme si proto právo nepouštět potenciální návštěvníky na místo po překročení této kapacity (nemají-li zaplacenou vstupenku nebo platnou rezervaci).

KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 7

  • Ještě se nám nestalo, že bychom někoho museli poslat domů, avšak i zde může být kapacita míst omezená. Proto tam, kde je to nabízeno, doporučujeme zakoupit si vstupenky v předprodeji, nebo si místo (např. v případě vstupu zdarma či v případě akce, na kterou neprobíhá předprodej) předem rezervovat. Detaily se dozvíte vždy v popisku u jednotlivých aktivit v programu.

Ostatní místa konání

  • Ještě se nám nestalo, že bychom někoho museli poslat domů, avšak i zde může být kapacita míst omezená. Proto tam, kde je to nabízeno, doporučujeme zakoupit si vstupenky v předprodeji, nebo si místo (např. v případě vstupu zdarma či v případě akce, na kterou neprobíhá předprodej) předem rezervovat. Detaily se dozvíte vždy v popisku u jednotlivých aktivit v programu.

 

PLACENÉ KURZY, KROUŽKY, CVIČENÍ, WORKSHOPY, DÍLNY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

  • Základní informace najdete pod odkazem KURZY.
  • Detailní informace získáte v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro konání volnočasových programů poskytovaných za úhradu, které jsou k dispozici ZDE.