Hlasovali jsme pro líšeňskou kapličku na ulici Odráčkova

 

Děkujeme všem, kteří hlasovali pro líšeňskou kapličku. Hlasování bylo ukončeno ke dni 31. 3. 2021.
Skončili jsme na 3. místě. Od druhého místa a finanční odměny nás dělilo pouze 18 hlasů.
Tak snad příště.

Kapličku vybudovali v roce 1868 „Ke cti a chvále Panny Marie líšeňské dobrodinci“. Tato část ulice Ondráčkova se až do roku 1948 jmenovala podle ní Mariánské údolí. V roce 2020 byla opět díky přispění dobrodinců z Líšně opravena. Skrytá mezi domy dlouhé roky svým zvonem ohlašovala poledne. Možná si ještě někteří vzpomenou na paní Terezku, která jako poslední zvon pravidelně rozeznívala. Poutníci se k ní scházeli při velkých slavnostech, obyvatelé této části Líšně, „Kůlňáci“, zde byli křtěni, scházeli se zde k modlitbám. Dnes se u ní můžete zastavit alespoň na chvíli při své cestě do Mariánského údolí a třeba poděkovat za to, co je ve vašem životě dobrého.