Fakturační údaje

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace

sídlo: Kotlanova 2163/7, 628 00  Brno

IČ: 00380717

DIČ: CZ00380717

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Brno

číslo účtu: 81731621/ 0100

zastoupené: Mgr. Romanem Buriánem, ředitelem

spisová značka: Pr 97 vedená u rejstříkového soudu v Brně