Cimrman Revival Sivice: Cimrman v říši hudby

Pátek 30. listopadu 2018
19.00 hod.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28
Vstupné: 200 Kč (předprodej) / 230 Kč (na místě)

Předprodej akce

Stejně jako většina ostatních titulů Divadla Járy Cimrmana, sestává i představení Cimrman v říši hudby ze dvou částí: ze série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana, a ucelenějšího zpracování některého jeho díla – v tomto případě jednoaktové opery Úspěch českého inženýra v Indii.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

  • Předprodej vstupenek na toto představení probíhá prostřednictvím portálu SMSTICKET. Předprodej končí 29. listopadu!
  • Vstupenky v „papírové“ podobě můžete do 29. listopadu zakoupit v prodejních místech portálu SMSTICKET – více informací najdete na stránce PŘEDPRODEJ VSTUPENEK.
  • Zbylé vstupenky se budou prodávat na místě před začátkem představení – pokladna je otevřena vždy 45 minut před začátkem.
  • Sál se otevírá vždy půl hodiny před akcí.
  • Rádi bychom upozornili, že místa v sále nejsou číslovaná.