28/2 Setkání Zetoráků na Dělňáku

Přátelské posezení bývalých zaměstnanců a jejich kamarádů doplněné přednáškou o historii značky ZETOR. Děkujeme společnosti ZETOR TRACTORS a.s.!